Дистрибьюторын суваг

Distributor Channel (2)
25341
Distributor Channel (5)

Бүртгэгдсэн байгууллага

Хууль ёсны бизнес бол үндсэн шаардлага юм

Байгууллагын нэр хүнд

Зээлийн чадвар сайтай, бизнесийн нэр хүндтэй байх

Маркетингийн сүлжээ

Хөгжилтэй, тогтвортой борлуулалтын сүлжээтэй

Санхүүгийн чадвар

Санхүүгийн менежмент сайтай

Distributor Channel (8)